ข้อมูล อบต. ป่ากลาง
ข้อมูลบุคลกร
หนังสือราชการ
ระเบียบ กฎหมาย
คำสั่ง
ประกาศ
หนังสือราชการ สถ.จ.น่าน
หนังสือราชการกรมส่งเสริม
หน่วยงานราชการอำเภอปัว
อำเภอปัว
เทศบาลตำบลปัว
เทศบาลศิลาแลง
อบต.ศิลาเพชร
อบต.อวน
อบต.เจดีย์ชัย
อบต.วรนคร
อบต.ภูคา
อบต.สถาน
อบต.แงง
อบต.ไชยวัฒนา
อบต.สกาด
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
193540
คน ตั้งแต่ กันยายน 2554
ผู้ดูแลระเบบ
ผู้ดูแลระบบ admin
ผ้าปักลือเลื่อง เครื่องเงินสวยล้ำ วัฒนธรรมชาวเขา เผ่าม้ง เมี่ยน ลัวะ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

ประกาศสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๖  ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ ๒๖/๒๕๕๔  งบประมาณก่อสร้าง ๓๔๙,๐๐๐  บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 มิ.ย. 12@ 12:34:37 ICT (40 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕

ประกาศสอบราคา


ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 มิ.ย. 12@ 12:07:09 ICT (34 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ (ถนนอกแตก)

ประกาศสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  ๕  (ถนนอกแตก)  ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เป็นถนนอกแตก ข้างละ ๑๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร)ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ ๒๘/๒๕๕๔  งบประมาณก่อสร้าง ๙๒,๘๐๐  บาท (เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 มิ.ย. 12@ 12:05:11 ICT (38 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

ประกาศสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๔    ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลางเลขที่ ๒๗/๒๕๕๔ งบประมาณก่อสร้าง ๔๔๘,๘๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 มิ.ย. 12@ 12:01:23 ICT (42 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑

ประกาศสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  ๑    ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลางเลขที่ ๒๕/๒๕๕๔ งบประมาณก่อสร้าง ๙๕,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บันทึก admin เมื่อ ศุกร์ 15 มิ.ย. 12@ 11:56:29 ICT (39 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
งานบัณฑิตน้อยปี 55

ภาพกิจกรรม วันที่ 3 เมษายน 2555 นายกสุรเดช  ยังแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้มอบประกาศนีบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่จบชั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2555 จำนวน 2 ศูนย์ คือศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 26 เม.ย. 12@ 09:38:40 ICT (244 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2453 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
การแข่งขันกีฬาอิ้วเมี่ยนสัมพันธ์ ประจำปี 2555

ภาพกิจกรรม วันที่ 28 มีนาคม 2555 นายบุญยัง  เรือนกุล นายอำเภอเมืองน่าน ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้มาเป็นประธานเปิดงานสภากาแฟและงานกีฬาอิ้วเมื่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ณ ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2555 มีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา ลำปาง เชียงใหม่ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ น่าน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนป่ากลางมิตราภาพที่ 166 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 เม.ย. 12@ 16:38:59 ICT (325 ครั้ง)
(มีต่อ... | 2383 ไบต์ | แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๖

ประกาศสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๖  บ้านสวนทราย  ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๘๘ ฝา  ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลางเลขที่ ๓๔/๒๕๕๔ งบประมาณก่อสร้าง ๑๕๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 เม.ย. 12@ 16:15:17 ICT (47 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๓

ประกาศสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๓  บ้านค้างฮ่อ  ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  พร้อมฝาปิด คสล. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างภายใน ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร ลึก ๑.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลางเลขที่ ๓๒/๒๕๕๔  งบประมาณก่อสร้าง ๔๓๑,๖๐๐  บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)


ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 เม.ย. 12@ 16:12:31 ICT (44 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑

ประกาศสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๑  บ้านน้ำเปิน  ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๙.00 เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ท้องรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร  ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๑๘ ฝา ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลางเลขที่ ๓๓/๒๕๕๔  งบประมาณก่อสร้าง ๘๘,๒๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ผู้บันทึก admin เมื่อ พุธ 25 เม.ย. 12@ 16:08:40 ICT (55 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
138 เรื่อง (14 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ]
สายตรงนายก
 
 
นายประกอบ  แสนทรงสิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
       081-9923649
 
ว่าที่ร้อยตรี สาคร ไชยมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0899991511
แบบสำรวจ
อยากให้ อบต. พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด

โครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมการศึกษา
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 11
คำแนะนำ: 1
หน่วยงานราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน Tel 054-792233 , content and design by adirek © copyright  All Rights Reserved.