ข้อมูล อบต. ป่ากลาง
ข้อมูลบุคลกร
หนังสือราชการ
ระเบียบ กฎหมาย
คำสั่ง
ประกาศ
หนังสือราชการ สถ.จ.น่าน
หนังสือราชการกรมส่งเสริม
หน่วยงานราชการอำเภอปัว
อำเภอปัว
เทศบาลตำบลปัว
เทศบาลศิลาแลง
อบต.ศิลาเพชร
อบต.อวน
อบต.เจดีย์ชัย
อบต.วรนคร
อบต.ภูคา
อบต.สถาน
อบต.แงง
อบต.ไชยวัฒนา
อบต.สกาด
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
151660
คน ตั้งแต่ กันยายน 2554
ผู้ดูแลระเบบ
ผู้ดูแลระบบ admin
ผ้าปักลือเลื่อง เครื่องเงินสวยล้ำ วัฒนธรรมชาวเขา เผ่าม้ง เมี่ยน ลัวะ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ ๕

ประกาศสอบราคา         องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่  ๕  ปริมาณงาน  ทำการปรับปรุงหอประชุมขนาดกว้าง  ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและประตู ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ ๕๕/๒๕๕๔ งบประมาณก่อสร้าง  ๒๑,๗๐๐.-  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ก.พ. 12@ 15:30:39 ICT (102 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ ๔

ประกาศสอบราคา         องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ ๔ บ้านจูน ปริมาณงาน   ทำการติดตั้งประตูม้วน ๑๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ ๕๑/๒๕๕๔ งบประมาณก่อสร้าง  ๒๘,๕๐๐.-  บาท  (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ก.พ. 12@ 15:28:05 ICT (78 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ ๒

ประกาศสอบราคา         องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยสะนาว ปริมาณงาน   ทำการปรับปรุงหอประชุมขนาดกว้าง  ๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและประตูหน้าต่างทั้งหมด ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ ๔๘/๒๕๕๔ งบประมาณก่อสร้าง  ๑๑๙,๖๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ก.พ. 12@ 15:24:14 ICT (82 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ ๑

ประกาศสอบราคา         องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ ๑  บ้านน้ำเปิน   ปริมาณงาน ทำการปรับปรุงหอประชุมขนาดกว้าง ๘.๒๐ เมตร ยาว ๑๘.๒๐ เมตร ทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและประตูหน้าต่างทั้งหมด ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ ๔๗/๒๕๕๔ งบประมาณก่อสร้าง  ๑๑๙,๙๐๐.-  บาท รายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ก.พ. 12@ 15:21:38 ICT (128 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาพิธีกรรม หมู่ที่ ๓

ประกาศสอบราคา         องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง     
โครงการก่อสร้างอาคารศาลาพิธีกรรม หมู่ที่ ๓ บ้านค้างฮ้อ   ปริมาณงาน  ก่อสร้างอาคารศาลาพิธีกรรม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สู. ๕.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ ๕๘/๒๕๕๔  งบประมาณก่อสร้าง  ๑๔๐,๒๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ก.พ. 12@ 15:16:04 ICT (177 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาพิธีกรรม หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๖

ประกาศสอบราคา         องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง    อำเภอปัว    จังหวัดน่าน    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงศาลาพิธีกรรม หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๖  ปริมาณงาน ทำการเทพื้นอาคารขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมแท่นทำอาหารขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร  พร้อมห้องน้ำขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๗๗ เมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ป่ากลาง เลขที่ ๕๗/๒๕๕๔  งบประมาณก่อสร้าง  ๑๕๗,๕๐๐.-  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 14 ก.พ. 12@ 11:56:22 ICT (61 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประกาศสอบราคา      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บันทึก admin เมื่อ พฤหัสบดี 19 ม.ค. 12@ 15:27:50 ICT (117 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔

ประกาศผลการสอบราคา      ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ ากลาง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๒ ราย  รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บันทึก admin เมื่อ อังคาร 10 ม.ค. 12@ 16:37:20 ICT (63 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการถนนหินกรวดทราย หมู่ที่ ๓ ตำบล

ประกาศผลการสอบราคา ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการถนนหินกรวดทราย หมู่ที่ ๓ ตำบล ป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ ากลาง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๒ ราย  รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 09 ม.ค. 12@ 11:45:48 ICT (62 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการงานวางท่อระบบส่งนํ้าประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

ประกาศผลการสอบราคา ผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการงานวางท่อระบบส่งนํ้าประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ ากลาง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นั้น ปรากฏว่ามีผู้ยืนซองเสนอ
ราคา จำนวน ๑ ราย  รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บันทึก admin เมื่อ จันทร์ 09 ม.ค. 12@ 11:42:26 ICT (62 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)
122 เรื่อง (13 หน้า, 10 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ]
สายตรงนายก
 
 
นายประกอบ  แสนทรงสิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
       081-9923649
 
ว่าที่ร้อยตรี สาคร ไชยมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0899991511
แบบสำรวจ
อยากให้ อบต. พัฒนาเรื่องใดมากที่สุด

โครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมการศึกษา
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 11
คำแนะนำ: 1
หน่วยงานราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน Tel 054-792233 , content and design by adirek © copyright  All Rights Reserved.